Family is the basis

Family is the basis
27/082016

Mówią, iż szczęście powinno być budowane tylko na solidnej podstawie. Ja jestem pewna, że tą podstawą jest rodzina

Ktoś mądry kiedyś powiedział:
„Pomyśl o swojej rodzinie dziś i każdego kolejnego dnia, nie pozwól aby zwariowany, dzisiejszy świat sprawił abyś zapomniał pokazać jak bardzo kochasz i doceniasz swoją rodzinę”- nieznany

Na zdjęciach jeden z moich braci, dając mi swoje najsłodsze pocałunki na świecie !! Chyba widać jak bardzo jesteśmy szczęśliwi !

#IAmGrateful

 

People are saying that happiness should be only build on a solid basis, and I am sure this basis is family <3

Someone smart once said:

„Think of your family today and every day thereafter, don’t let the busy world of today keep you from showing how much you love and appreciate your family”- unknow
In the pictures one of my brothers giving me his the cutest kisses in the world !!